Türkçe English
Makaleler

Kırmızı Et Sektöründe Seçkin Kuruluşların Tercihi Sanet Ray

 

“Kırmızı et üretim tesislerinde

 

seçkin kuruluşların

 

tercihi olan Sanet Ray,

 

her çeşit ikiz ray sistemlerini başarıyla uygulayıp

 

firmalara anahtar teslim projeler sunmaktadır.”

 

 

   2000 yılında büyükbaş ve küçükbaş kesimha­ne yapmak ve et depolarındaki transfer sistemleri­ni yani mono ray sistemlerini uygun bir şekilde ta­sarlamak amacıyla kurulan Sanet Ray, uzun yıllar boyunca en iyi projelerde yer almanın vermiş oldu­ğu tecrübe ve bilgi birikimi ile sektörün beklentile­rine çağdaş çözümler getirebilecek konumdadır.

 


   Sanet Ray, kesimhane ve monoray imalatının yanında gelişmekte olan kırmızı et sanayinin ihti­yaçlarına cevap verebilmek amacıyla birtakım alt­yapı çalışmaları yapmış, Karkas Et Transferleri’nde ve kesimhanelere kullanılan İkiz Ray sistemlerini imal etmiştir ve seçkin bir çok kırmızı et tesisine başarıyla uygulamıştır.

 


 

   Çok amaçlı kullanılabilen ikiz ray sistemlerini, çeşitli ham maddelerden üretip sektörün uzun va­deli ihtiyaçlarına cevap verebilen Sanet Ray, üreti­minin tamamını Türkiye’de gerçekleştirerek ülke­nin 4 bir yanına ürünlerinin montajını yaparak fir­malara anahtar teslim projeleri kusursuz olarak teslim etmektedir.

 

 

 

   Tam anlamıyla faaliyetlerine 2 yıl önce baş­layan Sanet Ray, şu ana kadar yurt dışında 2, ül­kemizde 5 tane küçükbaş büyükbaş mezbahası olma üzere 80’e yakın et depoları ve kırmızı et üre­tim tesislerini tamamlamıştır.

 

“Yerli üretimin üst kalitesindeyiz”

 

   Ülkemizde mono ray sistemleri sektöründe belli başlı 4 firması arasından pazar payı olarak 2. olmamıza rağmen, tüm rakiplerimize göre daha kaliteli ürünler sunduğumuzu belirtmeliyim. Ülke­mizde yerli üretimin üst kalitesindeyiz. Fiyat yelpa­zemizin de yerli üretimin üstende olması sunduğu­muz hizmetin kusursuzluğu, tasarımlarımızın öz­günlüğü ve ürünlerimizin mükemmelliğinden kay­naklanıyor. Ürünlerimizin tamamı yüzde yüz yerli olduğu için, kalite olarak üstlerinde olmamıza rağ­men yabancı rakiplerimize göre fiyatları yarı yarıya aşağıya çekebilmekteyiz.

 

 

“Tesisleri hem yeniliyor hem de sıfırdan ku­ruyoruz”

 

   Avrupa Birliği üyelik sürecinde Türkiye’de, birçok gıda sanayinde olduğu gibi kırmızı et sek­töründe de yenilemeler başlamıştır. Ülkemizdeki 805 mezbahanın yaklaşık yüzde 70’i yeni gıda ya­sasına göre altyapılarının yenilenmesi ve hatta bir kısmının tamamen yıkılması gerekiyor. Her geçen gün hızla gelişen Türkiye kırmızı et sanayinde hiz­metlerimizi sunmaya arttırarak devam ettirmek he­defindeyiz. Profesyonel bakış açısı, uzman kadro ve doğru partnerler ile en ideal projeleri müşteri­lerine sunan Sanet Ray olarak, ülkemiz kırmızı et sektöründe yaşanan bu gibi bizim önümüzü açan gelişmeler üzerine ileriki dönemde, geçmiş 5 se­neye nazaran işlerimizin daha da yoğunlaşacağı­nı söyleyebilirim.

 

 

 

 

“2012’de 2011’i ikiye katlayacağız”

   Gürcistan, Sudan ve Azerbeycan ile devam eden ihracat çalışmalarımızı bölgedeki diğer ülke­lerle de sürdürmek niyetindeyiz.

   2011’i yılını 35’i aşkın tesisi tamamlayarak ge­çiren Sanet Ray, 2012’de bu rakamı 2’ye katlama­yı hedeflemektedir.